WYBRANE REALIZACJE


Realizacja
Nr. 342

Wykonanie Segmentu rurociągu hydraulicznego wysokiego ciśnienia

Zakres wykonanych prac:
– wykonanie dokumentacji technicznej segmentu rurociągu hydraulicznego,
– demontaż uszkodzonej instalacji,
– prefabrykacja instalacji /gięcie łuków, montaż tulei mocujących/,
– spawanie łącznych elementów instalacji,
– oczyszczenie wewnętrzne wykonanej instalacji hydraulicznej,
– montaż wykonanego segmentu,
– próba ciśnieniowa instalacji

 


Realizacja
Nr. 291

Modernizacja i remont prasy zgniatania złomu

Zakres wykonanych prac:
– wykonanie dokumentacji technicznej części obudowy i wzmocnień,
– demontaż uszkodzonej obudowy prasy,
– wykonanie elementu obudowy urządzenia,
– montaż nowego segmentu obudowy,
– montaż wzmocnień wg dokumentacji technicznej,
– wykonanie spoin scalających,
– odprężenie spoin,
– test prawidłowego działania pod obciążeniem.


Realizacja
Nr. 238

Remont separatora wraz z wymianą obudowy

Zakres Wykonanych prac:
– wykonanie dokumentacji technicznej segmentów wykładziny,
– wykonanie segmentów wykładziny z materiałów trudnościeralnych,
– demontaż separatora ze stojanów mocujących,
– demontaż wirnika,
– demontaż wykładziny wewnętrznej,
– montaż wykładziny wewnętrznej separatora,
– wykonanie spin łączących,
– montaż całości konstrukcji urządzenia,
– rozruch przy pełnym obciążeniu.


Realizacja
Nr. 214

Remont prasy segmentowej do tłoczeń karoserii

Zakres Wykonanych prac:
– wykonanie części uszkodzonej płyty docisku cylindrów,
– demontaż /wycięcie/ uszkodzonej części płyty
– wpasowanie i ustawienie względem cylindrów nowego segmentu,
– dokonanie spawania styków scalających,
– wykonanie czynności odprężających spoin,
– wykonanie ostatecznych prac montażowych cylindrów,
– test prawidłowego montażu,
– sprawdzenie prawidłowego działania pod ciśnieniem.


Realizacja
Nr. 197

Budowa urządzeń ciśnieniowo podajnikowych

Zakres Wykonanych prac:
– wykonanie zbiornika ciśnieniowego 2.5m3,
– odbiór zbiornika przez UDT,
– wykonanie konstrukcji scalającej urządzenie,
– montaż podzespołów regulacyjnych i sterujących,
– uruchomienie urządzenia z przyłączeniem wszystkich czynników zasilania.